Praksis notat om hjælp til flytteudgifter efter aktivlovens § 85 og § 81 - september 2019

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 25/03 2020

Sidst opdateret 25/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring