Gå til indhold
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Vi har fundet 67 resultater med emnet Adoptionsnævnet. Viser 51 - 60
Adoptionsnævnets undersøgelser
Her finder du rapporter om forskellige undersøgelser, som Adoptionsnævnet har gennemført.
Høringssvar fra Adoptionsnævnet
Her kan du læse høringssvar fra Adoptionsnævnet.
Adoptionsnævnets høringssvar vedrørende helhedsanalysen på adoptionsområdet
I sit høringssvar har Adoptionsnævnet især forholdt sig til, at helhedsanalysen af det danske adoptionssystem foreslår en ny struktur for nævnet og dets varetagelse af opgaver.
Ramme for godkendelse til adoption
Den generelle godkendelsesramme gælder, hvis du har søgt om godkendelse som adoptant efter 1. januar 2016.
Om Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan.
Adoptionsnævnets opgaver
Nævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Tilsyn med Familiertetshusets Adoptionssamråd
Adoptionsnævnet fører på en række punkter tilsyn med det arbejde, som foregår i Familieretshusets Adoptionssamråd.
Medlemmer af Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Otte af medlemmerne repræsenterer forskellig fagkundskab, og to er lægmedlemmer.
Samarbejdspartnere
Adoptionsnævnets opgaver kræver et godt samarbejde med forskellige offentlige myndigheder og med den formidlende organisation.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring