Gå til indhold
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Vi har fundet 129 resultater med emnet Ligebehandlingsnævnet. Viser 111 - 120
Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, der har til huse i Ankestyrelsen.
Ligebehandlingsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ligebehandlingsnævnet
Artikel: Skrappere krav til at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet
Fra den 1. januar 2016 er kravene til at få en klage behandlet ved Ligebehandlingsnævnet skærpet. Nu kan en klage kun blive behandlet, hvis borgeren har en individuel og aktuel interesse i et konkret spørgsmål.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2021
Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Principiel behandling af to sager i Ligebehandlingsnævnet om målrettet visning af annoncering efter arbejdskraft på Facebook
Ligebehandlingsnævnet har på møde den 25. februar 2021 behandlet to sager principielt. Ved behandlingen af sagerne deltog en formand og fire nævnsmedlemmer.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring