Tilsynets kompetence og fokus
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 83 resultater med emnet Tilsynet. Viser 21 - 30
Manglende indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere
Statsforvaltningen har bedt flere af landets kommuner om at sikre indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge.
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser
Det kommunale tilsyn ensretter og skærper praksis vedrørende faste vederlag til medlemmer af bestyrelser i kommunale fællesskaber.
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne
Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.
Kommunal støtte til drift af vandrerhjem
Det kommunale tilsyn har i en konkret sag udtalt, at Esbjerg Kommune ikke kan yde støtte til Danhostel Ribe inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. Udtalelsen er ikke kun relevant for Esbjerg Kommune, men kan også være det for andre kommuner med interesse i emnet.
Sådan anvender man partshøringsreglerne ved tildeling af advarsler
Det kommunale tilsyn har med udgangspunkt i en principiel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet udsendt en generel vejledning om partshøring i sager om tildeling af advarsler til medarbejdere.
Artikel: Når aktindsigt bliver en sag for tilsynet
Ankestyrelsens tilsyn har mange sager om afslag på aktindsigt i kommuner og regioner. Denne artikel beskriver typiske problemer og giver eksempler.
Artikel: Kommuners sponsoraftaler
Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?
Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes
Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.
Artikel: Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner
En ændring af kommunestyrelsesloven har givet Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner større mulighed for selv at vælge sager at behandle. Tilsynet skal behandle generelle og vigtige emner og kommunikere om planlægning og prioritering.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring