Gå til indhold
Tilsynet
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Vi har fundet 82 resultater med emnet Tilsynet. Viser 11 - 20
Nyhedsbrev juni 2018
Tilsynets nyhedsbrev for juni 2018.
Nyhedsbrev august 2018
Her er nyhedsbrevet fra tilsynet for august 2018.
Nyhedsbrev september 2018
Læs udtalelserne fra tilsynet.
Nyhedsbrev november 2018
Denne gang er der 13 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.
Nyhedsbrev for oktober 2017
Nyhedsbrevet for oktober indeholder også udtalelser fra andre måneder.
Nyhedsbrev for december 2017
Se nyhedsbrevet fra Tilsynet for december 2017.
En kommunes anvendelse af digitale byportaler
Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til hjemmelsgrundlaget og lovligheden af en kommunes faktiske anvendelse af og opkrævning af betaling for benyttelse af 6 digitale byportaler opstillet på vejareal. Udtalelsen er ikke kun relevant for den pågældende kommune, men kan også være det for andre kommuner.
Odense Kommunes engagement i Tinderbox
Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox, som består af et samlet aftalekompleks. Statsforvaltningens udtalelse følger praksis på området, men rejser et særligt spørgsmål om markedsprisen for sponsoraftalen.
Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse
Det kommunale tilsyn introducerer nu en skabelon, som kommuner og regioner skal anvende, når de anmoder om en forhåndsudtalelse fra tilsynet
Udmålingsprincipper i henhold til BPA
Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring