Gå til indhold
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Vi har fundet 34 resultater med emnet Arbejdsskade. Viser 1 - 10
Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?
Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19  og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Sammenskrivning af principmeddelelser – også på arbejdsskadeområdet
Ankestyrelsen offentliggør løbende principmeddelelser, der skal bidrage til at fastlægge gældende praksis på Ankestyrelsens sagsområder. Vi har de seneste par år haft fokus på at sammenskrive vores principmeddelelser, så det er nemmere at orientere sig i praksis. Det gælder hele Ankestyrelsens sagsområde - også arbejdsskadeområdet.
Ankestyrelsen arbejder løbende med kvaliteten af vores sagsbehandling. I arbejdsskadesager kvalitetsmåler vi spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter.
I sager om arbejdsskader omfatter vores arbejde med kvalitet også spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter. Blandt andet gennemgår vi konkrete eksempler på spørgsmål og svar og måler kvaliteten.
En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.
Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.
Orientering fra Arbejdsskade-området
Orientering om ny måde at træffe afgørelse på og om Arbejdsskadeafdelingens første webinar, der handler om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag.
Afgørelsen
Vi sender en afgørelse til dig, når vi har afgjort din sag.
Nyt fra Ankestyrelsen
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Ankemødet
Vi afgør arbejdsskadesager på et ankemøde.
Hvad handler din klage om?
Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring