Gå til indhold
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Undersøgelser på arbejdsskadeområdet
Se Ankestyrelsens undersøgelser på arbejdsskadeområdet.
Vi har fundet 34 resultater med emnet Arbejdsskade. Viser 11 - 20
Anmeldelse
Din skade skal anmeldes inden 1 år.
Anerkendelse
Efter arbejdsskadeloven er en arbejdsskade en ulykke eller en erhvervssygdom.
Ulykker
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din ulykke som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.
Erhvervssygdomme
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din erhvervssygdom som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.
Ydelser
Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.
Erstatning for tab af erhvervsevne
Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har medført et erhvervsevnetab på mindst 15 procent.
Ydelser ved dødsfald
Efterladte til en afdød kan få overgangsbeløb, erstatning og godtgørelse.
Genoptagelse efter arbejdsskadeloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage din sag inden for en frist på 5 år. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage din sag efter 5-årsfristen.
Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?
Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19  og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.
En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.
Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring