Vi har fundet 37 resultater med emnet Hvad handler din klage om?. Viser 1 - 10
Udbetaling af pension
Udbetaling Danmark beregner og udbetaler din pension.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på socialområdet.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på beskæftigelsesområdet.
Hvad handler din klage om?
Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.
Vil du klage?
Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en en afgørelse, for eksempel fra din kommune.
Støtte til bil
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til køb af en bil.
Merudgifter til handicappede voksne
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af merudgifter.
Genoptagelse på ulovbestemt grundlag
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag på ulovbestemt grundlag, når særlige betingelser er opfyldt.
Genoptagelse efter arbejdsskadeloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter arbejdsskadeloven genoptage din sag inden for en frist på 5 år. I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage din sag efter 5-årsfristen.
Dispensation
Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring