Gå til indhold
Nyheder
Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 445 resultater med emnet Nyheder. Viser 1 - 10
Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”
Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.
Nye principmeddelelser
Få her en oversigt over nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen 2019.
Ny undersøgelse om kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven.
Coronavirus: Status på behandling af sager
Ankestyrelsen følger statsministerens udmelding om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2020
Ligebehandlingsnævnet har i maj afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020
Læs om man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause, hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, ny undersøgelse af anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse, Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet og Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2020
Læs om det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder, Ankestyrelsens arbejde med kvaliteten af vores sagsbehandling - i arbejdsskadesager kvalitetsmåler vi spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter, Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb, Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet, Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer, Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 , maj 2020
Læs vejledning til kommunerne om hjemmelsgrundlag i Covid-19 situationen.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2020
Nye tvangsadoptionsregler giver mulighed for, at et barn kan flytte hurtigt til de godkendte adoptanter. I nyhedsbrevet beskriver vi i en artikel de nye regler for midlertidig placering, som blev indført den 1. juli 2019.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2020
Læs om Ny afgørelseskompetence til Ankestyrelsen i sager om adoption uden samtykke, Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside, Handleplaner til anbragte børn og unge, Stigning i antal klagesager om afbrydelse af samvær og/eller kontakt, Tabt arbejdsfortjeneste – Hvordan skal kommunen beregne tabt arbejdsfortjeneste? Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring