Gå til indhold
Vi har fundet 13 resultater med emnet Pension. Viser 1 - 10
Undersøgelse - sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet
Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunernes arbejde med at afgøre visse typer af sager om førtidspension uden at forelægge dem for rehabiliteringsteamet er korrekt. Vi har også undersøgt kommunernes overordnede beslutninger om, hvorvidt de vil gøre brug af muligheden for at undtage visse sager om førtidspension fra at blive forelagt rehabiliteringsteamet.
Udbetaling af pension
Udbetaling Danmark beregner og udbetaler din pension.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på pensionsområdet.
Generel information om at klage
Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.
Pension
Læs artikler fra Nyt fra ankestyrelsen om pension.
Artikel: Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring
Ankestyrelsen fastslår ny praksis for beregning af førtidspension til danske statsborgere og statsborgere fra det tidligere Jugoslavien, som har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.
Efterløn
Efterløn udbetales af din a-kasse, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn.
Tilbagebetaling af pension
Udbetaling Danmark kan kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt fra modtageren.
Optjeningsprocent/brøkpension
Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Danmark udgør mindst 9/10 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Dette kaldes også optjeningsperioden. Ved mindre bopælstid beregnes en procentandel, som fastsættes efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 9/10 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.
Pension i udlandet
Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, kan under visse omstændigheder få tilkendt dansk pension og medbringe deres pension til udlandet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring