Vi har fundet 7 resultater med emnet Statistik. Viser 1 - 7
Særlige tilfælde i arbejdsskadesager
I arbejdsskadesagerne er der større mulighed for at registrere forskellige udfald på de enkelte sager.
Anden lovbestemmelse spiller ind
Vi har sager, hvor underinstansens afgørelse involverer en anden lovbestemmelse, som underinstansen ikke nødvendigvis har brugt i sin behandling.
Flere udfald
Vi har eksempler på, at vi under ét sagsemne og -nummer afgør flere delelementer med forskelligt resultat. Et delelement kan blive stadfæstet, og et andet ændret i den samme afgørelse.
Ét udfald
Hvis et sagsemne eller -nummer afgør ét forhold, koderegistrerer vi med afgørelsens resultat.
Nye navne - lovgrundlag
- mest for dig, der ofte bruger statistikken over klager på social- og beskæftigelsesområdet.
Begreber og forklaringer
Særligt om statistikken over afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet.
Afgørelsestyper og omgørelsesprocent
Hvad betyder en hjemvisning, en ændring/ophævelse og en stadfæstelse? Og hvordan udregner man en omgørelsesprocent?

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring