Gå til indhold
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Beskæftigelse
Klagesager om beskæftigelse kan for eksempel være sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob.
Social
Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Vi har fundet 8 resultater med emnet Vil du klage?. Viser 1 - 8
Arbejdsskade
Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om for eksempel spørgsmålet om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.
Børn
Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.
Pension
Ankestyrelsen behandler for eksempel klager over afgørelser om folkepension, førtidspension, pension i udlandet og efterløn.
Beskæftigelse
Klagesager om beskæftigelse kan for eksempel være sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob.
Social
Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.
Vil du klage?
Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en afgørelse, for eksempel fra din kommune.
Klagevejledning og tidsfrister
Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen
Spørgsmål og svar om klager
Generelle spørgsmål og svar om sagsbehandling og afgørelser i Ankestyrelsen

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring