Gå til indhold

Artikel: Læring og dialog med kommunerne om adoption

Det er ikke så tit, at den enkelte kommune har en sag om adoption. Derfor har Ankestyrelsen fået til opgave via gratis læringsteambesøg at udbrede kendskabet til adoption som et alternativ til langvarig anbringelse.

Af specialkonsulent Mette Hvidtfeldt

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2017.

En adoption af et barn eller en ung kan være et godt alternativ til en langvarig anbringelse uden for hjemmet. Den kan give mere stabilitet og kontinuitet i barndommen og senere i livet.

Derfor skal kommunerne overveje om adoption er den bedste løsning af hensyn til barnet, når de forventer, at et barn eller en ung vil være anbragt i en længere årrække. Og nu kan Ankestyrelsen klæde kommunerne bedre på til at foretage det valg.

Besøgene

Det er både lovgivningens rammer og de udfordringer, der kan være, som er i fokus, når læringsteamet besøger en kommune.

Læringsteamet tager afsæt i konkrete sager om adoption fra kommunerne. De danner en god ramme for sparringen og dialogen, og giver også den enkelte sagsbehandler i kommunen mulighed for at bringe andre perspektiver ind i sit arbejde. Det kan for eksempel være fokus på, hvornår det kan være relevant at overveje bortadoption af et barn. Det kan også handle om, hvorfor det kan være til barnets bedste på langt sigt at komme ind i en familie som adoptivbarn, selvom det kræver, at barnet oplever et skift i omsorgspersoner.

Kommunerne kan også komme med ønsker til emner og bestemte problemstillinger inden for adoption, som de gerne vil drøfte. På denne måde kan vi målrette besøget til den enkelte kommunes behov.  

Målgruppen

Alle kommunens medarbejdere, som kan komme i berøring med en sag om adoption, er i målgruppen. Udover de sagsbehandlere, som er ansvarlig for sagerne, kan det eksempelvis være familieplejekonsulenter, som har kontakten til børnenes plejefamilier, og sundhedsplejersker, som eventuelt har den første kontakt til de biologiske forældre.

De første erfaringer

Læringsteamet har gennemført en lille håndfuld besøg, og vi er blevet godt modtaget alle steder med stor diskussions- og spørgelyst.

Eksempelvis taler vi om vigtigheden af, at barnet oplever så få skift som muligt. Ligesom det også ligger kommunerne på sinde, at børn, der skal bortadopteres, flyttes så tidligt som muligt til kommende adoptanter.

For Ankestyrelsens betyder besøgene en endnu større indsigt i de problemer, kommunerne har i sager om adoption.

Læringsteamet har også fået rigtig mange henvendelser og har allerede planlagt besøg helt hen til efteråret 2018.

De første erfaringer – både fra besøgene og henvendelserne om læringsteambesøg – har indtil videre vist os, at:

  • kommunerne har en stor interesse i at få mere viden om adoption
  • kommunerne er gode til at identificere udfordringerne i sagerne om adoption
  • i adoptionssager med stor kompleksitet og tyngde er det vigtigt med en konstruktiv og løbende dialog.

Læringsteambesøgene er finansieret af satspuljen og strækker sig fra 2017-2020.

Kommuner ansøger om et besøg, og vi fordeler efter først-til-mølle-princippet, men lige nu er teamet booket frem til 2019. Et besøg varer cirka tre timer.  (boks slut)

Læs mere og skriv til os

 

Sidst opdateret 12.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring