Gå til indhold

Sådan behandler du en sag om særlig støtte til borgere med høje bolig– eller forsørgerudgifter. Vejledning og eksempler

Når en kommune skal behandle en sag om særlig støtte, er der mange forhold, der skal vurderes. Vi har lavet en vejledning, som kan hjælpe dig til at nå det rigtige resultat.

Af specialkonsulent Maria Mandrup Jensen

Særlig støtte er en skattefri ydelse. Den sikrer, at personer med høje boligudgifter og/eller stor forsørgerbyrde, kan blive i deres bolig, når de har været ude for ændringer i deres forhold og har mistet deres hidtidige indkomstgrundlag.

Beregning af særlig støtte kan være kompleks. I 2021 behandlede vi i alt 222 sager om særlig støtte. Heraf omgjorde vi 92 sager, idet vi ændrede 35 sager og hjemviste 57 sager.

I vejledningen forklarer vi, hvordan en sag om særlig støtte skal gribes an efter § 34 i aktivloven. Vejledningen følger reglernes opbygning og systematik. Vi anbefaler, at du ikke printer vejledningen, men bruger den digitale version, da der kan ske ændringer.

Når kommunen skal behandle en sag om særlig støtte, er der mange forhold, der skal vurderes. Det er helt afgørende at følge reglernes opbygning og systematik for at opnå det rigtige resultat.

Først skal du tage stilling til personkredsen, dernæst grænsebeløbet, nettoboligudgiften, beregningen af særlig støtte og til sidst loftet over den særlige støtte.

Du kan læse vejledningen her

Eller læs handicaptilgængelig vejledning her

cases særlig støtte.JPG

Sidst opdateret 26.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring