Gå til indhold

Hvordan skal kommunen trække feriegodtgørelse fra?

Udbetaling af feriegodtgørelse har betydning for beregning af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, men nogle kommuner er i tvivl om, hvordan de skal administrere reglerne.

Af fuldmægtig Özlem Saföz

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter juni 2018.

Sommerferien nærmer sig, og det betyder, at nogle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse får udbetalt feriegodtgørelse. Det har betydning for deres hjælp; også, hvis det er deres ægtefæller, der får feriegodtgørelse.

Vi oplever, at kommunerne kan være i tvivl om, hvordan feriegodtgørelsen skal trækkes fra i hjælpen, og hvornår en borger skal aftale ferie med kommunen, og derfor gennemgår vi reglerne om fradrag for feriegodtgørelse og afholdelse af ferie med feriegodtgørelse.

Vær opmærksom på, at reglerne er anderledes for ferie med ret til ydelse.

Fradrag af feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen, når borgeren holder ferien. Kommunen skal bruge det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække (dag for dag), og feriedagene skal omregnes til kalenderdage.

Herefter kan kommunen nedsætte den periode, borgeren har ret til hjælp. Perioden skal nedsættes med det antal kalenderdage, som ferien strækker sig over.

Hvis borgeren ikke holder ferie, skal feriegodtgørelsen trækkes fra krone for krone i den måned, hvor feriegodtgørelsen bliver udbetalt.

Hvornår skal borgeren aftale ferie med kommunen?

Hvis en borger på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse ikke har aftalt feriens placering med kommunen, kan borgeren ikke anses for at holde ferie. Det skyldes, at borgeren ikke er fritaget fra at stå til rådighed i ferieperioden.

Borgeren skal altså have aftalt hvornår ferien skal være med kommunen, for at kommunen kan trække feriegodtgørelsen fra dag for dag.

Borgeren skal anmode kommunen om ferie i god tid, så kommunen - i udbetalingsmåneden - ved, om borgeren holder ferie. Hvis det er tilfældet, skal kommunen trække feriegodtgørelsen fra dag for dag. Hvis borgerne ikke holder ferie, skal kommunen trække feriegodtgørelsen fra krone for krone.

Hvis borgeren vil holde ferie, skal det aftales med kommunen senest dagen før den første feriedag. Ellers vil borgeren ikke være fritaget fra at stå til rådighed og kan ikke holde ferie.

Tidspunktet for udbetaling af feriegodtgørelsen er ikke afgørende

Borgeren skal anmode om ferie senest i udbetalingsmåneden og senest dagen før første feriedag. Det tidspunkt kan godt være efter, at borgeren har fået feriegodtgørelsen udbetalt.

Hvis kommunen godkender feriens placering, skal feriegodtgørelsen trækkes fra dag for dag. Borgeren skal i fritages for at stå til rådighed i ferieperioden.

Det kan også ske, at kommunen ikke kan godkende ferien, for eksempel fordi borgeren er i gang med et forløb, hvor en afbrydelse vil være uhensigtsmæssig i forhold til formålet, f.eks. ved afklaring af arbejdsevnen.  Så skal kommunen vejlede om, at hvis borgeren alligevel holder ferie, vil det være det samme som en anmodning om at stoppe ydelsen, når ferien starter.

Hvis ydelsen genoptages inden for kortere tid, vil der være tale om et ubrudt kontanthjælpsforløb. Feriegodtgørelsen vil så gå til forsørgelse i den afbrudte periode dag for dag. Er afbrydelsen kortere end feriedagene dækker, skal kommunen trække restbeløbet fra i hjælpen krone for krone.

Eksempel: En borger får udbetalt feriegodtgørelse for fem feriedage den 10. maj 2018. Kommunen afgør, at feriegodtgørelsen skal trækkes i hjælpen for maj måned krone for krone. Borgeren oplyser i sin klage den 23. maj 2018, at han gerne vil holde ferien fra den 10. juni 2018.

Kommunen skal forholde sig til borgerens ønske om at holde ferie. Anmodningen om ferie i klagen er nemlig kommet tids nok til, at kommunen kan forholde sig til den, før udbetalingen af hjælpen for maj måned.

Hvis kommunen ikke kan godkende ferien, skal den vejlede borgeren om, at ferien vil være en anmodning om at stoppe ydelsen fra den 10. juni 2018.

Feriegodtgørelsen vil dække perioden fra den 10. juni 2018 til den 17. juni 2018 (syv kalenderdage). Hvis borgeren søger om hjælp igen den 18. juni 2018, skal kommunen altså ikke trække i hjælpen.

Hvis borgeren søger igen den 16. juni 2018, vil skal kommunen fratrække et beløb, der svarer til 2/7 (to dage ud af syv - for den 16. og 17. juni) af feriegodtgørelsen. Det skal ske krone for krone.

Ferien er holdt før hjælpen er bevilget, men feriegodtgørelsen udbetales efter

Det kan ske, at en borger har holdt ferie, før kommunen bevilligede hjælpen, men at feriegodtgørelse først bliver udbetalt efter bevillingen. I det tilfælde skal feriegodtgørelsen trækkes fra krone for krone i den måned, hvor hjælpen bliver udbetalt.

Feriegodtgørelsen er udbetalt i forbindelse med ferieårets afslutning

Hvis en borger får udbetalt feriegodtgørelse efter ferieårets afslutning og ikke holder ferie på udbetalingstidspunktet, skal feriegodtgørelsen trækkes fra hjælpen krone for krone.

Ægtefællen får feriegodtgørelse

Ægtefællens indtægter - også ægtefællens feriegodtgørelse - har betydning for kommunens beregning af hjælp til et ægtepar.

Når kommunen får besked om at en ægtefælle, der ikke selv får udbetalt kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, får udbetalt feriegodtgørelse, skal kommunen undersøge, om personen holder ferie.

Ægtefællen holder ferie

Hvis en ægtefælle, der ikke selv får udbetalt hjælp, holder ferie og får feriegodtgørelse, skal feriegodtgørelsen trækkes fra i ægteparret hjælp. Den skal trækkes med det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

En ægtefælle, der ikke selv får udbetalt hjælp, skal ikke aftale feriens placering med kommunen.

Hvis den ægtefælle, der modtager hjælp, også ønsker ferie i samme periode, skal han eller hun aftale det med kommunen.

Kommunen skal trække feriegodtgørelsen fra i hjælpen, når ferien holdes. Det er det antal dage, feriegodtgørelsen er bestemt til at dække, som kommunen skal trække for.

Eksempel: Et ægtepar består af en kontanthjælpsmodtager og en lønmodtager. Begge er over 30 år og omfattet af personkredsen for kontanthjælp som ikke-forsørger.

Kommunen får besked om, at ægtefællen til kontanthjælpsmodtageren får udbetalt feriegodtgørelse den 7. maj 2018 for 15 dage. Ferien skal vare fra den 4. til den 24. juni 2018. Ægtefællen, der får kontanthjælp, holder ikke ferie.

Feriegodtgørelsen skal trækkes fra for den periode, hvor ferien holdes.

Feriegodtgørelsen har ikke betydning for beregningen af hjælpen til ægteparret i maj 2018, hvor feriegodtgørelsen bliver udbetalt. Det er, fordi ferien holdes i juni 2018.

Beregning af hjælp til ægteparret i juni 2018:

Antallet af feriedage skal omregnes til kalenderdage: 15 feriedage svarer til 21 kalenderdage.

Lønmodtageren opfylder betingelserne for kontanthjælp i perioden fra den 1. til den 3. juni 2018 og fra den 25. til den 30. juni 2018. Hjælpen for den periode er 3.384,60 kroner brutto.

Kontanthjælpsmodtageren opfylder betingelserne for kontanthjælp i hele juni 2018. Hjælp for perioden er 11.282 kroner brutto.

Ægteparrets samlede hjælp for juni 2018 er 14.666,60 kroner brutto.

Hvis ægteparret har andre indtægter i juni 2018, skal de trækkes fra hjælpen.

Ægtefællen får feriegodtgørelse, men holder ikke ferie

Hvis en ægtefælle, der ikke selv får hjælp, får udbetalt feriegodtgørelse, men ikke holder ferie, skal feriegodtgørelsen trækkes fra krone for krone i den hjælp, der beregnes til vedkommende. Et eventuelt indtægtsoverskud skal fradrages i den hjælp, som beregnes til ægtefællen, der får kontanthjælp. Det samme gælder, hvis ægtefællen får udbetalt feriegodtgørelse efter ferieårets afslutning, men ikke holder ferie på det tidspunkt, hvor pengene bliver udbetalt.

Ægtefællen holder ferie uden feriegodtgørelse eller løn

Der er situationer, hvor ægtefællen, der ikke selv får udbetalt hjælp, holder ferie uden feriegodtgørelse eller løn. I den periode kan kommunen ikke beregne hjælpen hverken til den ene eller den anden ægtefælle. Det skyldes, at det er en betingelse for at modtage hjælp, at begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder; ægtefællen, der holder ferie uden feriegodtgørelse, udnytter ikke sine arbejdsmuligheder.

Regler om feriepenge

Lov om aktiv socialpolitik § 30 om fradrag for indtægter og § 32 om fradrag for feriegodtgørelse og ferietillæg.

Aktivloven

Principafgørelser om feriepenge:

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring