Ydelser efter arbejdsskadeloven

Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.

""

Ydelserne efter arbejdsskadeloven er

• godtgørelse for varigt mén
• erstatning for tab af erhvervsevne
• betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere
• overgangsbeløb ved dødsfald
• erstatning for tab af forsørger
• godtgørelse til efterladte 

Sidst opdateret 01.07.2016