Gå til indhold

Nyhedsbrev januar 2023

I nyhedsbrevet for november kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret
 

En kommunes erstatningsansvar som følge af tilbagekaldelse af en dispensation 

Vallensbæk Kommune var ved dom pålagt erstatningsansvar for tilbagekaldelse af dispensation til et byggeri. 

Ankestyrelsen fandt ikke anledning til at rejse en erstatningssag mod de 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der traf beslutningen om at tilbagekalde dispensationen. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunalbestyrelsen ved tilbagekaldelsen rettede en væsentlig sagsbehandlingsfejl. Ankestyrelsen lagde vægt på, at sagen som følge af en fejl fra forvaltningen ikke var fuldt oplyst, da dispensationen blev givet. 

Læs udtalelsen

En kommunes tilskud til en selvejende institution 

Brøndby Kommune havde besluttet at yde støtte i form af et økonomisk tilskud til Brøndby Hallen. Tilskuddet skulle anvendes til badminton på eliteniveau. 

Ankestyrelsen var enig i, at kommunen lovligt kunne yde støtten med hjemmel i eliteidrætsloven. 

Læs udtalelsen


Sektorlovgivningen
 

Kommuners reducering af personlig og praktisk hjælp efter serviceloven på grund af personalemangel 

Hvis en kommune som følge af forbigående leveringshindringer har behov for at justere eller ændre i den bevilgede hjælp til borgerne, skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af, om justeringen eller ændringen skal anses for faktisk forvaltningsvirksomhed eller afgørelsesvirksomhed. 

Læs udtalelsen


En kommunes afholdelse af udgifter til rengøring af fællesarealer på plejehjem
 

Faaborg-Midtfyn Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere kommunens mulighed for fortsat at afholde udgiften til rengøring af beboernes fællesarealer ved at visitere den enkelte beboer til at modtage hjælp efter servicelovens § 83. 

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en udtalelse fra Social- og Ældreministeriet, at der ikke er lovhjemmel til, at kommunen yder hjælp til rengøring af fællesarealer i medfør af servicelovens § 83. 

Læs udtalelsen

Sidst opdateret 22.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring