Gå til indhold

Nyhedsbrev februar 2023

I nyhedsbrevet for februar kan du læse otte nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Kommunal administrativ bistand til vandselskaber

Gribskov Kommune havde siden 2017 ydet administrativ bistand til vandselskabet Gribvand A/S.

Ankestyrelsen vurderede, at bistanden ikke var lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne, da betingelserne for salg af overskudskapacitet ikke var opfyldt.

Læs udtalelsen her


En borgmesters medvirken i en video

En borgmester havde medvirket i en video med en virksomheds logo.

Efter en indledende undersøgelse af vurderede Ankestyrelsen, at oplysningerne i sagen ikke gav anledning til at foretage videre.

Ankestyrelsen var umiddelbart enig i kommunens vurdering af, at borgmesteren ikke havde reklameret for virksomheden.
Læs brevet her


Byrådsmedlemmer og kandidater til byrådet måtte ikke kommentere opslag på kommunens Facebookside

I Greve Kommune var der truffet beslutning om, at byrådsmedlemmer og kandidater til byrådet ikke måtte kommentere opslag på kommunens Facebookside.

Efter en indledende undersøgelse vurderede Ankestyrelsen, at oplysningerne i sagen ikke gav anledning til at foretage videre.

Ankestyrelsen lagde vægt på byrådets udtalelse om baggrunden for beslutningen. Der sås ikke at være varetaget usaglige hensyn.

Læs brevet her


Forvaltningsret

Aktindsigt i risikovurderinger og konsekvensanalyser
Lemvig Kommune havde givet afslag på aktindsigt i kommunens risikovurderinger og konsekvensanalyser. Kommunen havde henvist til, at der var tale om interne dokumenter, som indeholdt oplysninger om de sårbarheder, kommunen havde identificeret i systemerne.

Ankestyrelsen vurderede, at Lemvig Kommune ikke havde undtaget dokumenter eller oplysninger fra aktindsigt i strid med offentlighedslovens regler. Ankestyrelsen henviste til, at oplysningerne i risikovurderinger og konsekvensanalyser har en karakter, som gør, at en offentliggørelse vil udgøre en konkret og væsentlig it-sikkerhedsrisiko for den pågældende myndighed.

Læs brevet her

Sektorlovgivningen


Reducering af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om, at Haderslev Kommune muligvis reducerede eller aflyste bevilget hjælp på grund af personalemangel uden at træffe afgørelse.

Haderslev Kommune oplyste, at det alligevel ikke havde været nødvendigt at foretage ændringer i hjælpen.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at forholdet ikke længere var aktuelt.

Læs brevet her

Hvidovre Kommunes midlertidige reducering af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel
Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra Ældre Sagen vedrørende Hvidovre Kommunes midlertidige reducering af hjælp på grund af personalemangel.

Ankestyrelsen vurderede, at Hvidovre Kommune havde handlet i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen afsluttede derfor sagen på det foreliggende grundlag.

Læs brevet her

Gladsaxe Kommunes midlertidige reducering af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel
Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra Ældre Sagen vedrørende Gladsaxe Kommunes midlertidige reducering af hjælp på grund af personalemangel.

Ankestyrelsen vurderede, at Gladsaxe Kommune havde handlet i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen afsluttede derfor sagen på det foreliggende grundlag.

Læs brevet her

Helsingør Kommunes midlertidige reducering af personlig og praktisk hjælp på grund af personalemangel
Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra Ældre Sagen vedrørende Helsingør Kommunes midlertidige reducering af hjælp på grund af personalemangel.

Ankestyrelsen vurderede, at Helsingør Kommune havde handlet i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen afsluttede derfor sagen på det foreliggende grundlag.

Læs brevet her

Sidst opdateret 22.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring