Gå til indhold

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt, heraf 26.000 på det kommunale område. Vores udgangspunkt på alle områder er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.

Aktuelle sagsbehandlingstider

Sagsområder med lovbestemte frister

Visse sager afgør vi hurtigere, mens andre tager længere tid at behandle. På nogle områder er der lovbestemte frister for, hvor langt tid, Ankestyrelsen må være om at træffe en afgørelse..

Hvad er sagsbehandlingstiden i din sag?

Når vi modtager en klage, får du besked om, at vi har modtaget din klage. Du får også information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi skriver blandt andet, hvornår du kan forvente at få en afgørelse.

Hvilke sager hastebehandler vi?

Nogle sager kan Ankestyrelsen vælge at hastebehandle. Der er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag, da formålet med klagen ellers forspildes.

I nogle situationer vil vi ikke hastebehandle sagen, men alligevel sørge for at sagen behandles hurtigere end andre sager.

Der er altid tale om en konkret afvejning, om sagen skal hastebehandles eller behandles hurtigere end andre sager.  Det er også en forudsætning, at vi har de nødvendige oplysninger til at kunne behandle sagen.

Du kan bede Ankestyrelsen om en hastebehandling, hvis du mener, at der er grunde, der taler for det. Du kan bruge vores kontaktformular.

Sagsbehandlingstider_forside

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring