Gå til indhold

Sagsbehandlingstider

Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.

Vi har en målsætning  om at behandle indbragte sager inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger på hovedparten af vores sagsområder. Det er en målsætning, vi arbejder hen imod at nå inden udgangen af 2022. 

For sager om visse forsørgelsesydelser har vi en skærpet målsætning om, at de skal behandles inden for en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10 uger i 2022. 

Endelig er det vores målsætning, at 80 procent af alle sager om aktindsigt i det kommunale og regionale tilsyn skal behandles inden for som udgangspunkt 20 arbejdsdage. 

Ankestyrelsens målsætninger er aftalt med Social- og Ældreministeriet og fremgår af resultatplanen mellem Ankestyrelsen og ministeriet. 

Derudover har vi også en række sagsområder med lovbestemte og politisk aftalte frister for sagsbehandlingstiden. Dem kan du læse mere om nedenfor. 

Frister for sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren. 

Nogle sager vælger Ankestyrelsen at hastebehandle. Det er i situationer, hvor borgeren har akut brug for svar i sin sag. Der vil altid være tale om en konkret afvejning i forhold til, om en sagen skal hastebehandles eller behandles hurtigere end andre sager. 

Sagsbehandlingstider_forside

Sidst opdateret 17.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring