Ankestyrelsens praksisundersøgelser

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne og lovgrundlag på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Undersøgelserne belyser den konkrete praksis i landets kommuner.

Afdækker fejl og mangler i sagsbehandling

Hvis vores stikprøver og praksisundersøgelser viser fejl og mangler, bliver det beskrevet i undersøgelsens rapport, som udsendes til de medvirkende kommuner og til alle abonnenterne. Praksisundersøgelser kan dermed sikre ensartethed i behandlingen af borgerne.

Ændrer adfærd hos kommunerne

Vores praksisundersøgelser giver kommunerne et dokumenteret grundlag for at udvikle og forbedre kvaliteten af deres fremtidige sagsbehandling og afgørelser.

Forventningen er, at kommunerne ændrer adfærd og følger anbefalingerne i vores praksisundersøgelser. Dermed kan praksisundersøgelser bidrage til at mindske variationen i afgørelser mellem kommunerne.

Sidst opdateret 17.02.2014