Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2021

Læs om behandling af klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger; afgørelse om sygedagpenge i en henlagt sag; ny praksis beskriver, hvornår en kommune frigøres fra sine forpligtigelser i forhold til efterforsorg; Ankestyrelsens behandling af underretninger; Børnesagsbarometret 2021; Udvidelse af vores talportal, og ny undersøgelse viser, at mangel på billige boliger giver lang ventetid på herberger og forsorgshjem.

Arbejdsskademyndighed kan ikke behandle klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger

Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 13-21, hvornår en arbejdsskademyndighed kan afgøre sager om tilbagebetaling af erstatning. Ved privatretlige aftaler, der ikke er reguleret af arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsskademyndigheden ikke kompetence til at afgøre klagesager om fx tilbagebetaling af acontoudbetalt erstatning.  

Læs artiklen 

Når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge i en henlagt sag, skal kommunen træffe en ny afgørelse om sygedagpenge

I artiklen beskriver vi den rette fremgangsmåde i sagsbehandlingen, når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge i en sag, som er henlagt, fordi den sygemeldte ikke oprindeligt havde ansøgt om sygedagpenge.

Læs artiklen
 

Ny praksis har fokus på, om den samlede hjælp er botilbudslignende, når en person får efterforsorg i egen bolig

Ankestyrelsen har afgjort en række sager, hvor kommunerne er uenige om deres forpligtelser, når personer er udskrevet fra forsorgshjem og får efterforsorg i egen bolig i den kommune, hvor forsorgshjemmet ligger. En af dem har vi behandlet principielt og fastslået ny praksis om, hvornår en oprindelig opholdskommune frigøres fra sine forpligtelser. Det afgørende er, om den samlede hjælp efter en konkret vurdering er botilbudslignende.

Læs artiklen 

Sådan behandler Ankestyrelsen sager om bekymringer for børn og unge

Hvert år modtager kommunerne mange underretninger grundet bekymring for børn og unge. Måske er det mindre kendt, at Ankestyrelsen også modtager en del underretninger, hvor underretter er bekymret for, at kommunen ikke gør det nødvendige for barnet eller den unge og familien.

Læs artiklen
 

Børnesagsbarometret 2021 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Børnesagsbarometret er en årlig undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Vi har nu offentliggjort den tredje rapport om Børnesagsbarometret. Den har ligesom de to foregående år blandt andet fokus på underretninger.

Læs artiklen
 

Nu kan du se Ankestyrelsens tal på arbejdsskade- og Udbetaling Danmark området

Vi har nu tilføjet data om vores sager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Udbetaling Danmark til talportalen på vores hjemmeside. Det er sager, som handler om blandt andet arbejdsskader samt sociale ydelser, pension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge.

Læs artiklen
 

Ny undersøgelse: Mangel på billige boliger giver lang ventetid på herberger og forsorgshjem

Syv ud af ti beboere på landets herberger og forsorgshjem er parate til at flytte ud i en mere permanent boligløsning, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Mange venter på at få tilbudt en billig almen bolig, men dem er der mangel på. Det giver lange ventetider, og det har indflydelse på borgernes trivsel.

Læs artiklen

Sidst opdateret 09.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring