Gå til indhold
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Vi har fundet 67 resultater med emnet Adoptionsnævnet. Viser 41 - 50
Udtalelse vedr. godkendelsesrammer til danske børn, 6. oktober 2005
Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. I praksis bliver ansøgere, der søger dansk barn, som udgangspunkt tildelt en godkendelsesramme på 0-12 måneder. Disse ansøgere kan derfor ikke matches med de børn, som er fyldt et år. Uanset at størstedelen af danske børn til bortadoption ikke er fyldt et år, finder nævnet det problematisk, at gruppen af potentielle adoptanter til danske børn indsnævres væsentligt i de tilfælde, hvor barnet er mere end 12 måneder.
Udtalelse vedr. oplysninger om faderskab i sager om danske børn til bortadoption, 6. oktober 2005
Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager besluttet at bede amtskommunerne om at følge en ny procedure i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende bortadoption af danske børn, når der skal indledes en faderskabssag ved statsamtet.
Henstillinger
Generelle henstillinger fra Adoptionsnævnet
Regler og henstillinger
Reglerne om adoption findes i adoptionsloven og i en række bekendtgørelser.
Udgivelser fra Adoptionsnævnet
Udgivelser fra Adoptionsnævnet ti år tilbage.
Årsberetninger og statistik
Årsberetninger, statistik, undersøgelser om alder og ventetider og landsmødereferater.
Ansøgninger om adoption
Her kan du læse statistik om hvor mange, der søger godkendelse som adoptanter til henholdsvis barn nr. et og barn nummer to.
Nationale adoptioner
Undersøgelser om nationale adoptioner og statistik tilbage til 2009 om hvor mange børn, der er anvist til national bortadoption og hvor mange adoptanter, der er optaget på venteliste.
Internationale adoptioner
Statistik over den formidlende organisations hjemtagelser og over udenlandske adoptivbørn fordelt på lande.
Adoptionsnævnets landsmødereferater
Her finder du landsmødereferater fra 2008 og frem. Landsmøderne arrangeres af Adoptionsnævnet cirka hvert andet år.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring