Gå til indhold
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Vi har fundet 67 resultater med emnet Adoptionsnævnet. Viser 11 - 20
National adoption
Hvornår der er tale om en national fremmedadoption?
Dansk barn i forslag til adoption
Hvilken adoptant, der konkret er bedst egnet til at adoptere det konkrete barn? Læs om, hvordan vi vurderer det.
Hyppige spørgsmål om national adoption
Få svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.
Hvis du vil bortadoptere
Overvejer du at bortadoptere dit barn til adoptivforældre i Danmark? Læs om reglerne her.
Hvis du vil klage
Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.
Personligt fremmøde
Du har mulighed for at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet på et af nævnets møder. Det kaldes fremmøde.
Hvis du er professionel
Nævnets vejledninger er rettet mod professionelle – for eksempel speciallæger og psykologer.
Rådgivning i forbindelse med matchning
Du kan få lægefaglig rådgivning af en uvildig børnelæge eller psykologfaglig rådgivning af en PAS-konsulent, når du har fået et konkret barn i forslag.
Regler
Reglerne om adoption skal sikre, at en adoption gennemføres til barnets bedste og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder.
Henstilling vedrørende perioden på 6 måneder i § 3 i bekendtgørelse om adoption, den 27. april 2016.
Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption og Ankestyrelsen. Adoptionsnævnet har på baggrund af en forespørgsel fra Statsforvaltningen fundet anledning til at udtale sig om, hvorvidt 6 måneders perioden i § 3 i bekendtgørelse om adoption løber fra hjemtagelsen af barnet til Danmark eller fra overdragelsen af barnet til ansøgerne i afgiverlandet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring