Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 209 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 41 - 50
Webinar om principmeddelelse 102-16
Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.
Sygedagpengelovens § 56
Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.
Ankestyrelsens digitale transformation
Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, men i vores digitale transformation spiller introduktionen af robotter, algoritmer og vidensbaser også en stor rolle i dagligdagen.
Webinar om principmeddelelse 16-19
Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).
Webinar om integrationslovens § 18
Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?
Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
På kurset kommer vi rundt om vurdering af arbejdsevnen set i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension belyst ud fra lovgivning og Ankestyrelsens praksis.
Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
På kurset kommer vi rundt om vurdering af arbejdsevnen set i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension belyst ud fra lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring