Gå til indhold
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Vi har fundet 129 resultater med emnet Ligebehandlingsnævnet. Viser 31 - 40
Din sag i Ligebehandlingsnævnet
Sekretariatet forbereder sagerne. Ligebehandlingsnævnet afgør sagerne.
Sagens forberedelse
Ligebehandlingsnævnets sekretariat forbereder sagen.
Sagens afgørelse
Ligebehandlingsnævnet afgør sagen.
Efter afgørelsen
Når nævnet har truffet afgørelse, bliver afgørelsen sendt til sagens parter, og afgørelsen bliver offentliggjort.
Afgørelser
Søg efter afgørelser i databasen eller læs resuméer af afgørelser.
Domme
Ligebehandlingsnævnet offentliggør med virkning fra 1. januar 2022 ikke længere domme afsagt på baggrund af afgørelser truffet af nævnet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring