Gå til indhold
Tilmeld dig nyhedsbreve
Her kan du tilmelde dig de forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 41 - 50
Nye principafgørelser - juli 2019
Nye principafgørelser fra andet kvartal 2019.
Rigsrevisionens opfølgning på Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet
Den 13. august 2019 offentliggjorde Rigsrevisionen et notat om opfølgning på Statsrevisorernes beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. I notatet konkluderer Rigsrevisionen følgende:
Der kan igen indberettes ankeskemaer
Det tekniske problem er løst, og der kan igen indberettes ankeskemaer.
Ankestyrelsen har gennemgået 98 sager om afslag på seniorførtidspension
Ankestyrelsen har gennemgået alle sager, hvor vi har stadfæstet kommunens afslag på seniorførtidspension siden reglernes ikrafttræden 1. januar 2014.
Ankestyrelsen genoptager sager om tidspunkt for ledighed for selvstændige erhvervsdrivende
På baggrund af en Højesteretsdom fra 30. april 2019 har Ankestyrelsen valgt at gennemgå et antal sager om ophør af selvstændig virksomhed for at få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring