Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Tilmeld dig nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig tolv forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 1 - 10
Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse”
Vi har i Ankestyrelsen opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.
Nye principmeddelelser
Få her en oversigt over nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen 2019.
Ny undersøgelse om kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven.
Coronavirus: Status på behandling af sager
Ankestyrelsen følger statsministerens udmelding om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.
Ankestyrelsens kursuskatalog for 2020 er på gaden
Vil du have opdateret din faglige viden om Ankestyrelsens fagområder?
Ny undersøgelse: Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c
Knap tre ud af fire kommuner tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne efter nye bestemmelser i serviceloven. Det er op til kommunerne, om de vil anvende de udvidede muligheder i lovgivningen. I følge kommunerne giver de nye bestemmelser mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen netop har offentliggjort.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 , maj 2020
Læs vejledning til kommunerne om hjemmelsgrundlag i Covid-19 situationen.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2020
Læs om det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder, Ankestyrelsens arbejde med kvaliteten af vores sagsbehandling - i arbejdsskadesager kvalitetsmåler vi spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter, Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb, Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet, Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer, Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring