Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 21 - 30
Egenterapi
Her kan du læse om mulighederne for at medregne egenterapi som erstatning for en del af supervisionstimerne.
Fjernsupervision
Her kan du læse om mulighederne for at medregne fjernsupervision til autorisation.
Live-supervision
Her kan du læse om muligheden for at medregne live-supervision til autorisation.
Supervision
Her kan du læse om de generelle krav, der stilles til supervisionen, for at den kan medregnes til autorisation.
Om revisorerklæringer
Kun godkendte revisorer, der er tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed, kan udføre erklæringsopgaver.
Sådan dokumenterer du din praktiske uddannelse - ansøgningsskema og blanketter
Du dokumenterer din praktiske uddannelse på Psykolognævnets blanketter, som du finder nedenfor.
Kan en gennemført praktisk uddannelse blive forældet?
Nej, men ansøgers psykologfaglige kvalifikationer skal have aktualitet.
Gebyr for behandling af ansøgning
Det koster 1650 kr. at få behandlet en ansøgning om autorisation som psykolog.
Underretningspligten
Autoriserede psykologer har som fagpersoner en skærpet underretningspligt efter servicelovens kapitel 27.
Aktindsigt
Autoriserede psykologer har pligt til efter anmodning at udlevere en kopi af journalen til den klient eller undersøgte, som journalen vedrører.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring