Vi har fundet 37 resultater med emnet Hvad handler din klage om?. Viser 11 - 20
Arbejdsløshedsdagpenge
A-kasserne udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til ledige medlemmer.
Dagpengegodtgørelse (G-dage)
Medlemmer af en a-kasse kan have ret til dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag.
Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp
Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.
Revalidering
Personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke modtager andre tilbud, kan få tilbud om revalidering.
Seniorjob
Ledige seniorer kan have ret til et seniorjob
Ferie
Både ledige og personer i arbejde kan eventuelt modtage udbetalinger i forbindelse med afholdelse af ferie.
Ferie efter ferieloven
Ferieloven regulerer lønmodtagers og arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lønmodtagers ferie.
Feriedagpenge
Du kan eventuelt have ret til feriedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse.
Hvad handler din klage om?
Du kan klage over forskellige dele af din arbejdsskadesag.
Dispensation
Der kan eventuelt ske dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år, hvis din skade ikke er anmeldt rettidigt.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring