Ulykker

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din ulykke som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en ulykke, der er sket 1. januar 2004 eller senere, som en arbejdsskade, når der er:

  • en fysisk eller psykisk personskade og
  • en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage, og
  • årsagssammenhæng mellem personskaden og hændelsen/påvirkningen.

Bevisbyrde

Du har bevisbyrden for, at der er sket en ulykke. Det betyder, at du skal bevise, at alle tre forhold (personskade, hændelse/påvirkning og årsagsssammenhæng) er til stede. 

Ulykkesbegrebet før 1. januar 2004

Ulykkesbegrebet før 1. januar 2004 dækkede over tre forskellige situationer:

  • ulykkestilfælde
  • kortvarig skadelig påvirkning
  • pludselig løfteskade.

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 10/05 2019

Sidst opdateret 10/05 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring