Anmeldelse af arbejdsskader

Din skade skal anmeldes inden 1 år.

""

Din arbejdsgiver skal anmelde ulykker, og din læge/tandlæge skal anmelde erhvervssygdomme.

Det er strafbart ikke at overholde anmeldelsespligten.

Hvis din arbejdsgiver eller din læge/tandlæge ikke overholder sin anmeldelsespligt, kan du eller dine efterladte selv anmelde din skade.

Du skal anmelde din skade til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Frist for at anmelde

Der er en anmeldelsesfrist på 1 år, uanset hvem der anmelder din skade.

Ved ulykker løber den 1-årige anmeldelsesfrist fra tidspunktet for hændelsen eller fra ophøret af den skadelige påvirkning.

Ved erhvervssygdomme løber anmeldelsesfristen fra det tidspunkt, hvor din læge/tandlæge eller du/dine efterladte har fået kendskab til, at sygdommen må anses for at være erhvervsbetinget.

Arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 05.07.2016