Anerkendelse af arbejdsskader

Efter arbejdsskadeloven er en arbejdsskade en ulykke eller en erhvervssygdom.

""

Det er et krav for at få anerkendt en arbejdsskade, at ulykken eller erhvervssygdommen er en følge af dit arbejde eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået.

Arbejdet eller arbejdets forhold under Arbejdsskadelovens område

Du skal have en anerkendt arbejdsskade, for at du er berettiget til ydelser efter arbejdsskadeloven. 

Sidst opdateret 01.07.2016