Gå til indhold

Nyt system for indberetning af stævninger til Ankestyrelsen

Indberetningen er vigtig for Ankestyrelsens overblik over praksis. Samtidig giver indberetningen os mulighed for at overveje, om vi skal indtræde i retssagen.

Fra sommeren 2017 skal kommunerne og Udbetaling Danmark indberette stævninger til Ankestyrelsen på en ny måde. Indberetningerne gælder stævninger på social- og beskæftigelsesområdet, og vi skal også orienteres om udfaldet af dommen.

Sådan skal I gøre

Send en sikker mail til Ankestyrelsen på sikkermail@ast.dk, og send stævningen med i mailen. Ankestyrelsen skal have besked senest syv dage efter at kommunen eller Udbetaling Danmark har modtaget stævningen. Det er vigtigt af hensyn til vores mulighed for at indtræde i sagen.

Send en sikker mail, når der er faldet dom. Det skal være til samme adresse sikkermail@ast.dk, og dommen skal vedhæftes.

Vi vil også gerne have besked via sikker mail, hvis sagen bliver afsluttet uden dom.

Også besked om verserende sager

Denne nye ordning med indberetning gælder også verserende sager. Vi vil altså gerne have besked om sager, hvor kommunen eller Udbetaling Danmark har fået en stævning, men hvor der endnu ikke er afsagt dom.  

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring