Ydelser til enlige

Flere ydelser som for eksempel boligstøtte og børnetilskud afhænger af om borgeren er enlig.

Nogle sociale ydelser er bestemt af om borgeren ifølge den sociale lovgivning er enlig eller ikke.

Det er kommunen og Udbetaling Danmark som afgør og vejleder om en borger vurderes til at være enlig.

En klage til Ankestyrelsen over en afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at myndighedens afgørelse gælder, indtil Ankestyrelsen har afgjort sagen.

Hvis du klager over en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte efter boligstøttelovens § 47 har klagen dog opsættende virkning, og boligstøtten skal ikke tilbagebetales, før Ankestyrelsen træffer en afgørelse.Sidst opdateret 13.11.2018