Boligstøtte

Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Der er nogle almindelig betingelser, som skal være opfyldt for at modtage boligstøtte. Ansøgning om boligstøtte skal ske til Udbetaling Danmark.


Når en borger har ret til at modtage boligstøtte, har borgeren samtidig også pligt til at oplyse om alle forhold, som evt. kan ændre boligstøttens størrelse eller som i sidste instans helt kan fjerne retten til boligstøtte.

Udbetaling Danmark kan kræve, at borgeren betaler boligstøtte tilbage, som er modtaget uberettiget. 

En klage til Ankestyrelsen over en afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at myndighedens afgørelse gælder, indtil Ankestyrelsen har afgjort sagen.

Hvis du klager over en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte efter boligstøttelovens § 47 har klagen dog opsættende virkning, og boligstøtten skal ikke tilbagebetales, før Ankestyrelsen træffer en afgørelse.

Sidst opdateret 13.11.2018