Boligstøtte

Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Der er nogle almindelig betingelser, som skal være opfyldt for at modtage boligstøtte. Ansøgning om boligstøtte skal ske til Udbetaling Danmark.


Når en borger har ret til at modtage boligstøtte, har borgeren samtidig også pligt til at oplyse om alle forhold, som evt. kan ændre boligstøttens størrelse eller som i sidste instans helt kan fjerne retten til boligstøtte.

Udbetaling Danmark kan kræve, at borgeren betaler boligstøtte tilbage, som er modtaget uberettiget. 

Ankestyrelsens rolle

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om boligstøtte og tilbagebetaling af boligstøtte. 

Sidst opdateret 15.10.2018