Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et webankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.

Find skemaet

Du får adgang til webankeskemaet via virk.dk.

Webankeskemaet på virk.dk

Vejledning til webankeskema

OBS! Når du har indsendt skemaet, skal du downloade den pdf der vises på kvitteringssiden. Det er din dokumentation for de oplysninger du har indtastet. Vær opmærksom på, at pdf'en ikke kan downloades senere.

Inden en sagsbehandler kan bruge webankeskemaet, skal kommunens NemID-administrator give sagsbehandleren rettigheder.

Find din NemID-administrator

Læs hvordan du får adgang

Send alle relevante akter

Ankestyrelsen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre den. Det er derfor vigtigt, at I altid sender alle de akter, der har været relevante for sagens behandling hos jer – og ikke kun de akter, som I har lagt vægt på ved sagens resultat.

Akter i klagesager

Bekendtgørelsen

Brug af webankeskema er en del af den nye bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Se bekendtgørelsen

Se nærmere om beregning af klagefrister

Sidst opdateret 15.04.2019