Gå til indhold

Dokumentation på området for udsatte børn og unge

Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte et tværoffentligt samarbejde, som skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation på de væsentlige kommunale serviceområder.

Udsatte børn og unge er et område, der generelt har stor politisk opmærksomhed, hvilket skal ses i sammenhæng med områdets karakter. Der kan ofte være tale om stærkt indgribende tiltag i forhold til det enkelte barn og den enkelte familie. Projektet har til hensigt at bidrage til en endnu større viden om, hvilke foranstaltninger som udsatte børn og unge modtager, og hvilke tiltag der virker.

Det har derfor været udgangspunktet for projektet, at der skulle sikres en bedre samlet dokumentation af indsatsen og effekten af den kommunale indsats på området for udsatte børn og unge. Resultaterne offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside.
 
Danmarks Statistiks hjemmeside om de kommunale serviceinditatorer på området for udsatte børn og unge

Aftalen omfatter en række forskellige indikatorer, der samlet set belyser området for udsatte børn og unge. Oplysningerne om de enkelte indikatorer samles i Danmarks Statistik. Det betyder, at Danmarks Statistik vil offentliggøre alle indikatorer samlet via hjemmesiden.

I forlængelse af aftalen er der igangsat et projekt om forebyggende foranstaltninger på barnets cpr-nummer. Med projektet vil manuelle skemaer omkring forebyggende foranstaltninger til Danmarks Statistik overgå til elektroniske indberetninger på barnets cpr-nummer. Målet er dels at effektivisere indberetningsformen, dels at opnå statistik af bedre kvalitet.

Kontaktperson: Peter Bonde Vendelboe, Data og Analyse: peve@ast.dk, tlf. 41 99 18 69.  

Sidst opdateret 26.11.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring