Kommunale serviceindikatorer

Aftalen om Kommunernes økonomi for 2006 igangsatte et tværoffentligt samarbejde om forbedret dokumentation på handicapområdet, ældreområdet og området for udsatte børn og unge.
Sidst opdateret 10.11.2014