Gå til indhold

Dokumentation på handicapområdet

Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på handicapområdet

Regeringen og KL blev i december 2011 enige om en ny aftale om dokumentation på handicapområdet. Aftalen indebærer bl.a., at kvaliteten og validiteten af den nationale dokumentation og den lokale ledelsesinformation styrkes via opgørelser på individniveau, og at det fælles begrebsapparat, der er udviklet i regi af Digitaliseringsprojektet på handicap og udsatte voksenområdet (DHUV), udbredes.

Dette kommer til at stille nye krav til kommunerne og til indretningen af kommunernes it-systemer på området.

Nedenfor kan du finde selve aftalen samt en kort beskrivelse af, hvordan kommunerne skal forholde sig til de nye krav.

Aftalen om bedre dokumentation på handicapområdet omfatter:

  • Indførelse af et fælles begrebsapparat på handicapområdet, der skal styrke kommunernes styring og den nationale dokumentation. 
  • Krav om, at alle kommuner indberetter oplysninger om ydelser og målgrupper på individniveau til Danmarks Statistik fra 2013. 
  • Indførelse af både system-til-system indberetningsløsninger og en manuel indberetningsløsning. 
  • Tilbageførsel af oplysninger ved manuelle indberetninger til brug for kommunens ledelsesinformation. 
  • Afskaffelse af uge-16 tællingen til Danmarks Statistik i forbindelse med den sociale ressourceopgørelse på handicapområdet. 
  • Adgang til benchmarking og ledelsesinformation på både aktivitets- og udgiftsdata på handicapområdet i FLIS (Fælleskommunal ledelsesinformation) 
  • Opgørelse af nationale indikatorer.

Kontaktperson: Jakob Janum Gadmar, Data og Analyse: jjg@ast.dk, tlf. 61 89 74 89.

Danmarks Statistiks hjemmeside om de kommunale serviceindikatatorer på handicapområdet

Sidst opdateret 14.11.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring