Gå til indhold

Dokumentation på ældreområdet

Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på ældreområdet

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte et tværoffentligt samarbejde, som skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation på de væsentlige kommunale serviceområder.

Aftalen betyder, at der bliver stillet mere præcise krav til, hvad kommunerne skal dokumentere, og at kommunerne skal give en bedre dokumentation af opgaveløsningen i ældreplejen. For at sikre mulighed for at centrale styringsinitiativer i fremtiden i højere grad kan hvile på fastsættelse af effektmål, rammer og resultatkrav frem for en detaljeret styring af kommunerne, er det aftalt, at dokumentationen skal have særligt fokus på resultat- og effektmåling.

Ved hjælp af dokumentation kan myndigheder og politikere se, hvordan ressourcerne i plejesektoren helt konkret bliver anvendt. Denne viden gør det muligt at prioritere ressourcerne, så de bliver brugt bedst muligt til gavn for både de ældre og medarbejderne. Den viden bruges også af politikerne til at imødekomme ældresektorens problemstillinger - nu og fremover.

Kontaktperson: Jeevitha Yogachchandiran, Data og Analyse: jeyo@ast.dk, tlf. 41 99 18 71.

Resultaterne offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside.
 
Danmarks Statistiks hjemmeside om de kommunale serviceindikatatorer på ældreområdet

Regneark til beregning af venteliste og gennemsnitlig ventetid på plejebolig - november 2014 (Excel)

Sidst opdateret 26.11.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring