Oversigt over kommunale fællesskaber pr. 1. juli 2018

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 16/09 2019

Sidst opdateret 16/09 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk