Seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil efter serviceloven - forkortet udgave

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/01 2017

Sidst opdateret 23/01 2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring