Seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil efter serviceloven - forkortet udgave

Sidst opdateret 23.01.2017