Gå til indhold

Brugere af forsorgshjem og herberg, som tidligere har fået en forebyggende foranstaltning og/eller været anbragt uden for hjemmet, sammenlignet med befolkningen

Sidst opdateret 13.05.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring