Gå til indhold

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet 25. januar 2017

Sidst opdateret 31.05.2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring