Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet 25. januar 2017

Sidst opdateret 31.05.2017