Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnets journalnummer 2017-6810-21984 - Østre Landsret - dom af 4. marts 2020, handicaptilgængelig.pdf

Sidst opdateret 20.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring