Gå til indhold

Sammenfatning - Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer

Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem

Sidst opdateret 23.09.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring