Sammenfatning - Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer

Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem
Sidst opdateret 23.09.2014