Sammenfatning af hovedresultater september 2014

Delundersøgelse 5 i Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Sidst opdateret 11.09.2014