Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier september 2014

Delundersøgelse 1 i Ankestyrelsen undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 25/09 2014

Sidst opdateret 25/09 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring